PÕLDUDE LUPJAMINE

LUPJAMISE MÕJU

Neutraliseeritakse mulla liigne happesus. Lupjamine aitab viia mulla pH neutraalsele tasemele.

Kaltsiumivaesed mullad ei ole viljakad. Kaltsium on väga vajalik mullale kui ka taimedele. Lupjamine varustab mulda kaltsiumiga, mis omakorda seab taimedele õiged kasvutingimused.

Mulla struktuur muutub stabiilseks ning seetõttu muutub õhu-ja veeläbilaskvus muldades paremaks.

Lupjamine suurendab bioloogilist aktiivsust. Kui mullad on piisavalt varustatud kaltsiumiga, on ka õiged kasvutingimused mullaorganismidele. Tänu mullaorganismidele, kes lagundavad orgaanilist ainet kiiresti, kasvab huumusesisaldus.

Lupjamine aitab kokku hoida kulutusi väetistele. Taimed suudavad toitelemente kõige paremini omastada hästi varustatud kaltsiumiga mullas.

Suureneb saagikus ja saagi kvaliteet. Huumuse, kaltsiumi ning savi koosmõjul on muld viljakas ning soodsad kasvutingimused.

Lupjamine aitab vältida mullakooriku teket, ning on seetõttu vastupidavam erosiooni suhtes.

VALIKUS JÄRGMISED AGROLUBJAD

  1. Preesi segu L, milles on lubjakivi 37,5%, dolokivi 37,5% ja kustutatud lubi 25%.
  2. Preesi segu LP sisaldab lubjakivi 40%, dolokivi 20%, kustutatud lubi 20% ning puidutuhka 20%.
  3. Preesi segu LEnefix sisaldab lubjakivi 40%, dolokivi 20%, kustutatud lubi 20% ning põlevkivituhka 20%.
  4. Preesi segu STANDARD, milles on Eivere/Karinu lubjakivi 37,5%, Rõstla dolokivi 37,5%  ja Tallinna Elektrijaama puidutuhk/Enefix 25%.
  5.  Narva elektrijaama põlevkivituhk ehk Enefix-cfb, kiirtoimelist meliorant-agrolupja.
  6. Raikküla magneesiumirikas agrolubi, mida iseloomustab pikaajaline ja tasakaalustatud toime.
  7. Eivere agrolubi, mis on väga hea koostisega ning asukohaga.
  8. Rõstla karjääri dolokivi, mis on eriti magneesiumirikas. Seda ei soovitata anda korraga üle 1,5 tonni hektarile. Sobib seguna lubjakiviga.
  9. Tallinna Elektrijaama puidutuhk, mis on keemiliselt töötlemata puidu kütmisel tekkinud tuhk.
  10. Nordkalk agrolubi Karinu karjääri lubjakivi  ja sellel põhinevad segud.

PREESI SEGU STANDARD VALMISTAMINE